Avatar's bibiy3u

Ghi chép của bibiy3u

Kích thước tranh ghép hình 3000 miếng, 1000 mảnh

Theo tiêu chuẩn quốc tế, một bộ tranh ghép hình phải tuân theo các kích thước quy định. Tất cả các bộ tranh không tuân thủ theo đúng kích thước đó đều thuộc hàng nhái, hàng kém chất lượng, khi đi kiểm duyệt sẽ không đạt tiêu chuẩn sản xuất.

Kích thước tranh ghép hình 1000 mảnh theo tiêu chuẩn quốc tế:

tranh ghép hình 1000 mảnh3http://tinishop.info/wp-content/uploads/tranh-ghép-hình-1000-mảnh3.jpg 646w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="display: block; margin: 0px auto 10px; border: 10px solid rgb(242, 242, 242);">

  • Mảnh ghép có kích thước 2cm, dầy 2mm
  • Số lượng  mảnh ghép: 1000 mảnh
  • Lên tranh thành hình chữ nhật

Kích thước tranh ghép hình 3000 miếng theo tiêu chuẩn quốc tế:

tranh ghép hình 5000 miếng6

  • Mảnh ghép nhỏ có kích thước 2cm, dầy 2mm, mảnh lớn có kích thước 5cm, dầy 2,5mm
  • Số lượng mảnh ghép: 3000 miếng
  • Lên tranh thành hình chữ nhật
2099 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết