Avatar's link_tinh

Ghi chép của link_tinh

hmmm.

Máy tính, sau nhiều ngày hoạt động với các phần mềm và tab đang chạy, đột nhiên crash. Tab và một phần dữ liệu có thể phục hồi, một phần khác thì không. 

Buồn không biết để đâu cho hết, đành để mỗi nơi một ít.
2393 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết