Avatar's tuanson30061997

Ghi chép của tuanson30061997

giao tiếp tiếng Hàn trong lớp học

Bạn gặp khó khăn trong giao tiếp với giáo viên tiếng Hàn, bạn không hiểu các yêu cầu của cô giáo và lúng túng khi bị hỏi đến? Cùng học những câu giao tiếp tiếng Hàn sử dụng trong lớp học.
>>>> Trung tâm dạy tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội: 
http://tienghangiaotiep.edu.vn/


Môi trường học tiếng Hàn giao tiếp khiến bạn gặp khó khăn khi các giáo viên luôn luôn sử dụng tiếng Hàn, trong các câu yêu cầu cơ bản như mở sách, nghe và nhắc lại .... Mới đầu khi chưa quen với các câu ngắn này, bạn sẽ thấy khó hiểu nhưng khi đã quen dần, bạn sẽ nhanh chóng hiểu và theo kịp các yêu cầu mà giáo viên đưa ra.


>>>> Một số câu giao tiếp tiếng Hàn đơn giản:
http://tienghangiaotiep.edu.vn/1-so-...-don-gian.html


Bây giờ chúng ta cùng học những câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản trong lớp học, để nghe và thực hiện đúng mệnh lệch của giáo viên nhé.
Những câu giao tiếp tiếng Hàn
(1) 책 펴세요. 
Chek-pyơ-sê-yô. 
mở sách ra. 

(2) 잘 들으세요. 
Jal-dư-rư-sê-yô. 
Chú ý lắng nghe nhé. 

(3) 따라 하세요. 
Ttara- ha-sê-yô. 
Đọc theo cô/tôi/mình nhé. 

(4) 읽어 보세요. 
ir-gơ- bô-sê-yô 
Làm ơn đọc giúp. 

(5) 대답해 보세요. 
De-dab-he-bô-sê-yô . 
Trả lời câu hỏi. 

(6) 써 보세요. 
Ssơ- bô-sê-yô. 
Làm ơn viết nó ra. 

(7) 알겠어요? 
Ar-gếs-sờ-yô? 
Các em/Bạn có hiểu không? 

(8) 네, 알겠어요. 
Ne, Ar-gếs-sờ-yô. 
Vâng, em hiểu/tôi hiểu 

(9) [아뇨] 잘 모르겠는데요. 
[A-ny-ô] jal -mô-rư-gếss-nưn-dê-yô. 
Không, tôi không hiểu.

(10) 질문 있어요? 
Jil-mun- is-sờ-yô? 
Bạn có câu hỏi nào nữa không? 
>>>> Thêm nhiều câu giao tiếp tiếng Hàn trong lớp học:
http://tienghangiaotiep.edu.vn/mot-s...g-lop-hoc.html
1879 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết