Avatar's nhumotcongio24

Ghi chép của nhumotcongio24

Cung cấp Cua biển và Tôm sú miền Bắc

VIHASA - Hi sn Vit Nam: chuyên cung cp các mt hàng Thy hi sn: Cua bin và Tôm sú.

Th
y hi sn ca chúng tôi có ngun gc t mnh đt Kim Sơn, tnh Ninh BìnhKim Sơn là mt huyn phía Nam và nm giáp bin ca tnh Ninh Bình, nơi đây đc bit có thế mnh v nuôi trng, khai thác thu hi sn, đc bit là cua bin, tôm sú, tôm th chân trng, ngao, cá mú, cá diêu hng.

VIHASA cung c
p 2 sn phm chính là: Cua bin và Tôm sú.

Cua bin

cua biển,cua biển miền Bắc,cua bien mien bac,cua bể,cua xanh,cua sú,cua,cua bùn,cua sen,cua biển Ninh Bình,cua biển Kim Sơn,cua biển Kim Sơn Ninh Bình,Scylla paramamosain,Panopeidae,mud crab,green crab,mangrove crab,đặc điểm sinh học của cua biển


Th
t cua chc, ngon. Thc ăn ca loài Cua Kim Sơn, Ninh Bình là con Dt vùng bin, nên luôn đm bo cht lượng tht cua thơm ngon, săn chc. 

Cua bi
n ca chúng tôi ch buc dây đai nh, nên đm bo trng lượng cua là ti đa nht, không b hao ht trng lượng vì dây đai như nhiu nơi khác.


Tôm sú

 

Tôm sú,tôm,Penaeus monodon,tôm sú đông lạnh

Tôm sú có trng lượng trung bình khong 30 con/ 1kg. Các loi nh hơn và to hơn là: 40 con/1kg, 20 con/1 kg. Tôm súđm bo cht lượng tươi ngon, tht chc, vàđc bit l

1820 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới