Avatar's tuanson30061997

Ghi chép của tuanson30061997

Dạy cách phát âm tiếng Hàn

Tiếng Hàn quốc là ngôn ngữ tượng thanh và cả tượng hình,tuy có thể đánh vần được nhưng để phát âm được chính xác là tương đối khó vì đòi hỏi thực hiện những yêu cầu biến đổi nhất định trong quá trình phát âm ... 
(Tìm hiểu thêm về học tiếng Hàn tại http://daytienghan.edu.vn/ )
Phiên âm chữ cái tiếng Hàn quốc sang phiên âm tiếng Việt
Bảng chữ cái tiếng Hàn quốc :

Phiên âm :

1.a.Nguyên âm đơn
ㅏ (a) , ㅑ (ya) ,ㅓ (ơ) ,ㅕ (yơ) , ㅜ (u) , ㅠ (yu) , ㅗ (ô) , ㅛ (yô) , ㅡ (ư) , ㅣ (i) , ㅐ (e) , ㅒ (ye) , ㅔ (ê) , ㅖ (yê)

1.b.Nguyên âm kép
ㅘ (oa) , ㅙ(oe) , ㅚ (uê-đọc dài ,nhẹ) , ㅝ (uơ) ,ㅞ (uê) ,ㅟ (uy) ,ㅢ (ưi)

2.a.Phụ âm đơn 
ㄱ (k,g) ,ㄴ (n) ,ㄷ (t,đ) ,ㄹ (r,l) ,ㅁ (m) ,ㅂ (b) ,ㅅ (x) ,ㅇ (ng) ,ㅈ (ch,j) ,ㅊ (xh) ,ㅋ (kh) ,ㅌ (th) ,ㅍ (ph) ,ㅎ (h) 

2.b.Phụ âm kép
ㄲ (kk) ,ㄸ (tt) ,ㅃ (bb) ,ㅆ (xx) ,ㅉ (ch)
*Lưu ý :
-Với hai phụ âm "ㅊ" và "ㅍ" được phiên âm là "xh" và "ph", chúng ta hiểu chúng được phát âm giống "x" và "p" nhưng thêm "h" nghĩa là nhất thiết phải bật hơi mạnh khi phát âm .Phụ âm "ㅊ" thì vị trí của lưỡi giống như phát âm chữ "x" trong tiếng Việt ,nhưng đầu lưỡi ép sát lợi trên nhiều hơn ,khi phát âm phải bật hơi mạnh .Với phụ âm "ㅍ" cách phát âm giần giống với "p" hai môi khép kín trước khi phát âm ,khi phát âm phải bật hơi thật mạnh ,luồng không khí đi ra nhanh và dứt khoát .

-Với các âm đôi "ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ" cách phát âm cơ bản là "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ" nhưng phát âm ngắn hơn ,nhấn mạnh hơn .
-Nguyên âm ' ㅢ ' được phát âm như sau :

a) Khi " ㅢ " được phát âm đầu tiên trong âm tiết,thì phát âm thành " ㅢ " [ưi]:
의자 ,의사 ,의무 ,의리 ,의미

b) Những âm tiết mà âm đầu tiên là phụ âm thì " ㅢ " đọc thành " l " :
무늬 ,유희 ,희다 ,띄어쓰기 ,희미하다

c) Khi " ㅢ " không phải là âm tiết đầu tiên của từ thì đọc thành " ㅣ " :
회의 ,거의 ,주의 ,의의 ,토의하다

d) Khi " ㅢ " làm trợ từ sở hữu cách thì đọc thành " ㅢ " [ưi] hoặc " ㅔ " [ê] :
우리의 시조 ,그녀의 머리 ,나라의 소유 ,민주주의의 의의

Trên đây là một số kiến thức về phát âm tiếng Hàn, bạn có thể đọc thêm tại 
http://daytienghan.edu.vn/day-phat-am-tieng-han.html
Ngoài ra bạn cần học thêm các từ vựng tiếng Hàn 
http://daytienghan.edu.vn/tu-vung-ti...sinh-hoat.html 
việc học kết hợp phát âm và từ mới sẽ giúp bạn nhớ và hiểu rõ bài hơn.
Chúc các bạn thành công !
2675 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết