Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

thôi mình say đi em

lâu lâu làm cái. đợt trước sập server chắc mất đâu trăm note :))

2151 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Buon_cuoi_that , manu_mapu2 người nữa
Baltimo
Phí quá, sau bĩnh được cái note nào Hãi biên luôn vào 1 quyển sổ, dù có sập server cũng không sợ mất
5 năm trước· Trả lời
Website liên kết