Avatar's vnduyhai

Ghi chép của vnduyhai

Kiến thức về nam châm vĩnh cửu từ A đến Z

Một nam châm vĩnh cửu là một đối tượng được làm từ một loại vật liệu là từ hóa và tạo ra từ trường liên tục riêng của mình. Một ví dụ hàng ngày là một nam châm tủ lạnh sử dụng để giữ các ghi chú trên một cánh cửa tủ lạnh. Vật liệu có thể được từ hóa, mà còn là những người đang thu hút mạnh mẽ đối với một nam châm, được gọi là sắt từ. Chúng bao gồm sắt, niken, coban, một số hợp kim của kim loại đất hiếm, và một số khoáng chất tự nhiên như đá nam châm. Mặc dù vật liệu sắt từ là những người duy nhất thu hút bởi một nam châm đủ mạnh để được thường được xem xét từ, tất cả các chất khác đáp ứng một cách yếu ớt với một từ trường, bởi một trong những loại khác của từ tính. Các phản ví với một nam châm vĩnh cửu là một nam châm điện, mà chỉ trở thành từ hóa khi có dòng điện chạy qua nó.

nam cham vinh cuu

Tính phân cực của nam châm vĩnh cửu

Tất cả các nam châm vĩnh cửu có hai cực, một gọi là cực bắc và một gọi là cực nam. Giống như cực đẩy lùi và không giống như các cuộc thăm dò thu hút (tương tự với điện tích dương và âm trong tĩnh điện). Cực bắc và nam luôn tồn tại trong cặp (không có đơn cực từ trong tự nhiên), vì vậy nếu ai đó để chia một nam châm vĩnh cửu trong một nửa, hai nam châm nhỏ hơn sẽ được tạo ra, đều có một cực bắc và cực nam.

Sản xuất nam châm vĩnh cửu

Vật liệu sắt từ có thể được chia thành vật liệu từ tính “mềm” như sắt ủ, có thể được từ nhưng không có xu hướng ở lại từ hóa, và từ tính vật liệu “cứng”, mà làm. Nam châm vĩnh cửu được làm từ vật liệu sắt từ “cứng” như alcino và ferrite được bị chế biến đặc biệt trong một từ trường mạnh mẽ trong quá trình sản xuất, để sắp xếp cấu trúc vi nội bộ của họ, làm cho họ rất khó để làm mất từ ​​lực.
Khi một nam châm đất hiếm được đưa gần một vật liệu sắt từ trước vật không từ hóa, nó gây ra từ hóa địa phương của vật liệu với các cực không giống như gần nhất. (Điều này dẫn đến sự hấp dẫn của các tài liệu trước đây không từ hóa với nam châm.) ​​Trên phạm vi, có những vùng trong các vật liệu sắt từ không từ hóa mà hành động như nam châm thanh nhỏ. Trong mỗi khu vực cực của cá nhân nguyên tử được liên kết. Tuy nhiên, trước khi từ hóa các khu vực này là nhỏ và định hướng ngẫu nhiên trên khắp các đối tượng sắt từ đã không từ hóa, vì vậy không có từ trường net. Để đối phó với một từ trường bên ngoài như một trong những áp dụng trong hình trên, các khu vực phát triển và trở nên phù hợp. Sự sắp xếp này có thể trở thành vĩnh viễn khi các vật liệu sắt từ được làm nóng và sau đó làm lạnh.
2450 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết