Avatar's cuong205a

Ghi chép của cuong205a

Giải pháp lâu dài

Tháng 7 năm 2014, ống nước sông Đà vỡ lần thứ 8. Tàu Nhanh đưa tin: "Ông Hùng cho biết, thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng ngay đường ống nước sạch số 2. Trước mắt làm 10km đường ống chạy qua vùng đất yếu thường xuyên bị vỡ. Nếu trong 9 tháng, đơn vị này không khởi công, thành phố sẽ đứng ra làm."

Tháng 7 năm 2015, ống nước sông Đà vỡ lần thứ 11. Tàu Nhanh lại đưa tin: "Về giải pháp lâu dài, thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng ngay đường ống nước sạch số 2; Trước mắt làm 10 km đường ống chạy qua vùng đất yếu thường xuyên bị vỡ. Trong 9 tháng nếu chủ đầu tư không khởi công, thành phố sẽ đứng ra làm."

2621 ngày trước · Bình luận · Loan tin
toninh , Don4 người nữa
·  

6 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết