Avatar's duc_khang

Ghi chép của duc_khang

Thông tin học bổng du học mỹ cho sinh viên

Tạo một ngân sách

 

Các cơ sở dữ liệu học bổng cho sinh viên quốc tế có chứa thường xuyên cập nhật thông tin về học bổng du học Mỹ, trợ cấp và trợ lý. Nếu bạn đang xem xét một nghiên cứu hoặc giảng dạy làm trợ, vui lòng tìm kiếm các tùy chọn có sẵn.

 

Tìm kiếm các trợ giảng

Áp dụng cho Visa của bạn

Khi sắp xếp ứng dụng của bạn cho một thị thực du học, trước tiên bạn sẽ cần phải nghiên cứu các chính sách nhập học đại học của bạn. Giữ các mục sau đây trong tâm trí:

 

Điều kiện học tập

Mỗi trường có các tiêu chí khác nhau học tập. Trường học của bạn sẽ cho bạn biết những gì yêu cầu của họ. Nếu bạn vẫn đang trong quá trình nghiên cứu của các trường khác nhau, bạn có thể sử dụng USA Tìm trường để nghiên cứu điểm đứng và kiểm tra học tập nói chung.

 

Ổn định tài chính

Bạn sẽ cần phải chứng minh rằng bạn có thể hỗ trợ cho mình mà không cần phải làm việc.

 

Bảo Hiểm Y Tế

Bạn có thể phải trình bằng chứng về bảo hiểm y tế để trang trải mọi chi phí y tế bạn cần bất kỳ sự trợ giúp y tế.

 

Mặc dù đương đơn xin visa có thể áp dụng tại bất kỳ văn phòng lãnh sự Mỹ ở nước ngoài, nó có thể khó khăn hơn để đủ điều kiện cho visa bên ngoài đất nước nơi thường trú.

 

Tìm một Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ

 

Để biết thông tin chi tiết và ứng dụng trợ giúp chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin thị thực của bạn, vui lòng truy cập quá trình F1 Visa Application phần.

 

Đến của bạn tại cảng Hoa Kỳ of Entry

Nhập học vào FAQ Mỹ

Bạn cần phải lưu ý rằng ngay cả khi thị thực của bạn được chấp nhận, nó không đảm bảo nhập của bạn vào Hoa Kỳ. Nó là cuối cùng lên đến CBP [Hải quan và Bảo vệ Biên giới] để cho bạn vào Hoa Kỳ. Nó cũng là công việc của CBP để xác định bao lâu bạn có thể lưu lại Hoa Kỳ.

 

Tại các cửa khẩu nhập cảnh, một quan chức CBP xác nhận đơn I-94, Record of Arrival-Departure, trong đó ghi chép thời gian lưu trú được phép. Đây sẽ là một thẻ nhỏ màu trắng do Hải quan và Bảo vệ Biên giới khi nhập cảnh đến Hoa Kỳ của Mẫu I-94 là giấy phép của bạn để ở lại Mỹ

 

Sau khi xác định tình trạng thị thực sinh viên của bạn, bạn nên cẩn thận xem xét các lựa chọn chăm sóc sức khỏe có sẵn cho bạn trong khi học tập tại Mỹ. Tìm hiểu thêm

1902 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết