Avatar's duc_khang

Ghi chép của duc_khang

Các chi phí sinh hoạt tại London Anh

Thu nhập tiềm năng cho các khoản vay cho sinh viên tại nước Anh:
Thu nhập tiềm năng từ các khoản vay và tài trợ mỗi năm học là lên đến £ 20.879 cho London ('trung bình' của chúng tôi sinh được £ 17,450) và £ 18.497 cho phần còn lại của nước Anh ('trung bình' của chúng tôi sinh được £ 14,370). Với chi phí học phí tại nước anh tùy vào các khóa học: http://hrvedu.vn/vi/du-hoc-england-s/280-du-hoc-anh-hoc-phi-khoa-hoc-dai-hoc-la-bao-nhieu.html

Điều này được tạo tạo thành:
    Cho vay học phí (lên đến £ 9000 tùy thuộc vào chi phí của khóa học của bạn - £ 8354 cho 'trung bình' của chúng tôi sinh viên)
    Cấp bảo trì (lên đến £ 3250 tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình của bạn - £ 934 cho 'trung bình' của chúng tôi sinh viên)
    Vay cho chi phí sống xa nhà (tùy thuộc vào một số yếu tố, lên đến £ 7675 cho London - 'trung bình' của chúng tôi học sinh bị rơi £ 7208; hoặc lên đến £ 5.500 cho phần còn lại của nước Anh - 'trung bình' của chúng tôi học sinh bị rơi £ 4335 )
    Cho vay đối với các khóa học dài (tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm độ dài của khóa học của bạn - cho một khóa học 39 tuần, £ 954 cho London hoặc £ 747 cho phần còn lại của nước Anh)

Chi phí trung bình cho London

Nếu các bạn sinh viên du học Anh tại thành phố London, bạn nên mong đợi tổng chi tiêu trung bình của bạn là £ 23,521 mỗi năm học. Điều này phá vỡ xuống như sau:

    £ 10,133 cho chi phí nhiên
    £ 13,388 cho chi phí sinh hoạt
    (£ 6143 cho thuê, £ 1,956 cho thực phẩm, £ 316 để hàng gia dụng, £ 65 cho bảo hiểm, £ 2074 cho các cá nhân, £ 1524 cho du lịch và £ 1310 cho giải trí).

Thu nhập của chúng tôi 'trung bình' của học sinh từ các khoản vay và tài trợ mỗi năm học là £ 17,450, vì vậy bạn có thể cần phải tìm £ 6071 bình quân mỗi năm học để trang trải các khoản thâm hụt giữa chi tiêu và thu nhập của bạn từ các khoản vay và tài trợ, cũng như kinh phí để trang trải các kỳ nghỉ dài, và có một cách có thể bạn sẽ nhận được thu nhập đáng kể từ học bổng du học Anh .
Chi phí trung bình cho phần còn lại của nước Anh
Nếu bạn sống và học tập tại Anh, nhưng bên ngoài London, bạn nên mong đợi tổng chi tiêu trung bình của bạn là £ 22,189 mỗi năm học. Điều này phá vỡ xuống như sau:

    £ 10,133 cho chi phí nhiên
    £ 12,056 cho chi phí sinh hoạt
    (£ 4834 cho thuê, £ 1,956 cho thực phẩm, £ 316 để hàng gia dụng, £ 42 cho bảo hiểm, £ 2074 cho các cá nhân, £ 1524 cho du lịch và £ 1310 cho giải trí).

Thu nhập của chúng tôi 'trung bình' của học sinh từ các khoản vay và tài trợ mỗi năm học là £ 14,370, vì vậy bạn có thể cần phải tìm £ 7819 bình quân mỗi năm học để trang trải các khoản thâm hụt giữa chi tiêu và thu nhập của bạn từ các khoản vay và tài trợ, cũng như kinh phí để trang trải các kỳ nghỉ dài.
Sinh viên quốc tế

Nếu bạn là một sinh viên quốc tế xem xét nghiên cứu ở Anh, hãy nhìn vào các máy tính sinh viên quốc tế để giúp bạn làm việc ra làm thế nào để quản lý tiền của bạn và xây dựng một ngân sách cho cuộc sống và học tập tại Vương quốc Anh. Điều quan trọng cho bạn để đảm bảo bạn có đủ tiền trước khi rời khỏi nhà

1902 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết