Avatar's bibiy3u

Ghi chép của bibiy3u

Cách chuẩn bị mâm cúng về nhà mới

Rất nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình trẻ tuổi gặp khó khăn trong việc chuẩn bị mâm cúng về nhà mới. Hy vọng những hướng dẫn của Dịch vụ chuyển nhà trọn gói Văn Minh dưới đây sẽ phần nào giúp được các bạn!


1. Chuẩn bị mâm cúng giữa nhà

 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Hoa quả
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Hương, nhang
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Đèn cầy
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Gạo, muối
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Trà
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Rượu
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Nước lọc
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Trầu cau
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Vàng mã, giấy tiền
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Xôi, chè, cháo
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Bánh kẹo
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Lợn quay
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Chén, bát đũa

2. Chuẩn bị mâm cúng Thần Tài

 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Trái cây
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Hoa cúc
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Nhang
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Giấy tiền
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Rượu
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Bánh bao
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Heo quay

3. Chuẩn bị mâm cúng ông Táo

 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Trái cây
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Hoa cúc
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Nhang
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Đèn cầy
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Giấy tiền
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Gạo, muối
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Trà, rượu, nước lọc
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Trầu cau
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Xôi, chè, bánh chưng
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Chả, giò
 • https://sites.google.com/site/bibiy3u1/chuyen-nha/cachchuanbimamcungvenhamoi) 0% 0.35em no-repeat;">Chén, đũa, bình hoa
2302 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết