Avatar's cuong205a

Ghi chép của cuong205a

kịch bản Dâu + Sâm : vì ta cần có nhau?

Ở thời điểm hiện tại, BB cần gì, thiếu gì, tương tự Samsung cũng có những toan tính để thực hiện kế hoạch lớn.

Cổ phiếu BB tăng 30% ngay khi có tin chứng tỏ BB cần lực đẩy mạnh hơn cỡ ông trùm Hàn Quốc.

Samsung có BB tức là họ đã đứng vững ở mảng Doanh Nghiệp bởi cái họ thiếu là nền tảng và uy tín ở lĩnh vực này. Và lĩnh vực này chính là đường vòng đánh mạnh, đánh nhanh và trước Apple.

Mặt khác, BB không phải không có khách consumer, chỉ là lực còn thiếu, nếu SS đưa viên đạn BB lên họng súng PR/Marketing khủng của họ thì BB sẽ mang lại lợi nhuận.

Ngoài ra thì Samsung quan tâm rất lớn tới IoT, và cũng Samsung mới có hệ sinh thái đồ điện tử tiêu dùng khủng khiếp mà Apple ko có. Nếu cùng BB thì SS sẽ thống trị luôn IoT bởi IoT cần nhất là SECURE.

Samsung đang lệ thuộc Google về Android, nhưng Tizen thì vẫn chưa có tiếng nói. SS cần thủ một thứ hội đủ nhiều yếu tố như BB10 và BlackBerry. Bản thân BB cũng xác định IoT là tương lai, nên có Samsung hỗ trợ thì chuyên tâm đẩy mạnh chuyên môn mà không phải suốt ngày đi bán điện thoại, kiếm hợp đồng với khách hàng lớn để có lợi nhuận để tồn tại và phát triển.
.
***TĂNG THIÊN HẢI
2809 ngày trước · Bình luận · Loan tin
gaivietxinh , meofi1 người nữa
·  

2 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết