Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

Gửi tin lên hot nhờ hỗ trợ của các Power Users

Gửi lại vì hôm qua gửi bị lỗi nên nó không lên hot, ít người đọc được

Dear All!

Sau một thời gian thử nghiệm linkhay chính thức triển khai hệ thống giúp user đưa tin lên hot, đặc biệt là với các user mới và các user ít gửi tin.

1. Hệ thống hoạt động như sau

- Để PU biết tới link bạn muốn đưa lên hot hãy vào link và bấm Tag Power User ở gần lệnh Loan Tin, tin bạn tag sẽ được gửi cho các PU để xem xét có tặng vote hay không.
- Có 06 power users sẽ giúp link bạn gửi, hoặc link bạn cho rằng cần lên hot có được nhiều nhiều người biết tới hơn, nhiều vote hơn. Sau đây sẽ gọi là PU
- Hiện có 04 thành viên là PU  @Hungnguyen1402 @vietnamnet_ict @bunny911 @cuong205a
- PU có quyền tặng 02 votes cho mỗi link họ cho rằng là quan trọng, mỗi ngày được tặng 03 lần.
- Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ mọi loại link cần lên hot, không dứt khoát là của user mới hay user nổi tiếng, tuy nhiên hệ thống sẽ hữu ích hơn đối với user mới hoặc user ít nổi tiếng.

2. Vài quan điểm của linkhay về PU

- Mỗi PU có quan điểm riêng về các link mà họ coi trọng và tặng vote. PU không cần phải "công bằng", chúng tôi thậm chí coi trọng sự khác biệt của các PU và tôn trọng việc họ thể hiện quan điểm riêng của mình trong việc chọn link để tặng vote
- Hệ thống đạt tới sự đa dạng và đa chiều bằng cách chọn lựa nhiều PU có phong cách khác nhau, đại diện cho các nhóm, tầng lớp, lối suy nghĩ khác nhau. Chúng tôi sẵn lòng tiếp nhận thêm một vài PU đại diện cho các quan điểm khác với các PU hiện tại.

Hiện tại còn 02 vị trí PU vẫn còn đang mở, nếu bạn muốn trở thành PU hoặc muốn đề cử thành viên khác làm PU vui lòng comment tại đây, nêu rõ "sự khác biệt" của PU bạn đề cử với các PU hiện tại hoặc các lối nghĩ, các quan điểm mới mà PU này đại diện.

Quy tắc duy nhất với PU là không sử dụng đặc quyền cho các lợi ích cá nhân.
2314 ngày trước · Bình luận · Loan tin
tradaonline , toninh5 người nữa
·  

28 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết