Avatar's akirachan

Ghi chép của akirachan

Sơ đồ mặt bằng căn hộ R2 royal city

Mặt bằng căn hộ r2 royal city

Khu căn hộ Royal City tòa R2 được bố trí từ tầng 3 đến 35. Trong đó:

– Từ tầng 3 đến tầng 29 các diện tích căn hộ được thiết kế từ 88.3m2 đến 187.3m2.

– Tầng 12A tòa R2 chung cư Royal City các diện tích căn hộ được thiết kế từ 88.3m2 đến 187.3m2.

– Mặt bằng tầng 31-35 tòa R2 chung cư Royal City được thiết kế các diện tích từ 88.3m2 đến 187.3m2.

Mặt bằng căn hộ R2

Mặt bằng căn hộ R2

1 bình luận

Viết bình luận mới