Avatar's hongnguachien

Ghi chép của hongnguachien

Suy ngẫm!!!

Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại lớp.

Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ vừa sinh non.

Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên một tờ tuần báo. 

Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ mong để gặp mặt. 

Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu. 

Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi tai nạn.

Để biết cuộc sống quý giá như thế nào, hãy hỏi những người đang nằm trên giường bệnh, ta khỏe mạnh và có quá điều tứ tốt đẹp bên cạnh hãy vui lên.
4388 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi trada2410
Website liên kết