Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Lightbox ngu

  1. Rất ghét kiểu xem ảnh nhảy ra đè lên màn hình chính
  2. Hành vi ở Facebook: Ctrl+Click để open new tab xem từng ảnh một. Lý do: multi-task trên social media. Ảnh nhảy ra đè lên cái newsfeed của mình trong khi đang xem newsfeed là không có được.
  3. LinkHay Comic đang làm giống Facebook. Cảm giác là ép mình xem X trong khi mình quan tâm cùng lúc Y và X.
4237 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , kevinkien2 người nữa
Ice
Ice
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
saik
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
relamua
123nono
13 năm trước· Trả lời
TrangtrungMun
123nono
13 năm trước· Trả lời
cam_nguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết