Avatar's chelx

Ghi chép của chelx

Nói về kênh , via Taitran

 1. Ban đầu LH chỉ gồm các kênh chính
 2. Vấn đề:
  * Không giải quyết được thông tin ngách. Ví dụ: trong Công nghệ có rất nhiều thứ như Web, e-commerce, internet marketing...
  * Vì ai cũng comment được nên đầy troll
  * Không có không gian cho chuyên gia thảo luận chuyên sâu về nội dung ngách
 3. LH đã có giải pháp là Kênh đóng, phải khởi tạo
 4. Ban đầu, ai được Chủ kênh duyệt thì mới được comment trong link của Kênh
 5. Sau đó, mở ra thêm: ai đã được duyệt thì comment hiện ngay; người mới chưa được duyệt thì vẫn comment nhưng chủ kênh phải duyệt thì comment mới hiện
 6. Không hiểu sao sau khi thay đổi đủ thứ thì (4) & (5) không còn hoạt động nữa. Ai cũng có thể comment vào kênh đóng
 7. Hậu quả: troll => chuyên gia bỏ đi
3419 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi nho90 , Ufodanger
chelx
ăx , Ufo loan làm cái giề
9 năm trước· Trả lời
vukhaclan
Ok e! Vấn đề này se xem xét cụ thể và sẽ đưa chức năng này vào hoạt động như cũ
9 năm trước· Trả lời
chelx
@vukhaclan : e thấy có ích nên note lại thôi mà
@nho90 loan làm cái gì !=.=
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết