Avatar's phuoctienb

Ghi chép của phuoctienb

BÁO ĐỘNG ĐỎ


        

 Làm ơn luân lưu thông tin này cho các bạn bè, gia đình, các người liên hệ .
Trong những ngày sắp tới : xin đừng bao giờ mở bản tin nào (email or web) có tên gọi là : “Actualization of Windows Live”
(khởi động Windows Live ? Note:Windows Live là package xài thế choHotmail.com của Windows 7) mà ai đó đã gửi nó
cho bạn . Đó là một loại virus phá hư cả đĩa cứng- HD- của bạn (đĩa mềm thì hổng sao ?). Virus này sẽ xâm nhập vào
danh sách địa chỉ address list/contacts của bạn và truyền đi tới mọi người trong contact list đó !
Nếu bạn có nhận i-meo nào biểu bạn : Actualization Windows Live, cho dù message nhận từ bạn thân của bạn,đừng
mở message đó, ngừng ngay computer của bạn (xóa ngay message đó hay hơn) . Đó là một loại virus cà chớn hơn cả
Al Qaeda mà CNN vừa thông báo . Nó được Microsoft phân hạng là loại virus siêu phá hoại nguy hiểm nhất hiện nay .
Nó cũng được phát giác chiều hôm qua bởi McAfee, và vẫn chưa có thuốc trị . Virus này chỉ đơn giản phá hư Zero
Sector trong đĩa cứng (system boot sector in hard disk) là bạn khỏi mở máy luôn .
Nhớ kỷ nghen : làm ơn gửi luân lưu bản tin này để giúp mọi người làm phước !


Thông tin Nguyễn Hùng: http://phuoctienb.violet.vn/entry/show/entry_id/6840910#ixzz1iAmyhFMs
4355 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết