Avatar's nguyenhunghai

Ghi chép của nguyenhunghai

Một số hạng mục và đề cử giải thưởng LinkHayer award tu thao zừn èn i le vần

1. "Hot boi nổi loạn"
Đề cử:
@TaiTran
@Haithanhhcmpt
@Lemd
@Rhonelion
@nguyenhunghai
@CoAiBiet

2. "Nể vợ yêu con"
Đề cử:
@rongnamkiet
@lylienket

3. "Bông hoa nhỏ ai cũng yêu chỉ muỗi là ghét"
Đề cử:
@Gone
@Kingland
@Cameraa
@Phieu
@Hyn
@unaunan90
@Lam_blue

4. "Mẹ trẻ xông xáo"
Đề cử:
@Hara
@beebee
@khongcogidau

5. "Hot boi công nghệ" (Thành viên đóng góp lớn nhất cho kênh Công nghệ, Android, web 2.0,...)
Đề cử:
@Ntvim88
@Catalunya
@Lemd
@ohisee
@ufodanger
@TanNg
@TaiTran

6. "Hot boi Xin lỗi mình chỉ là..." (...bạn)
Đề cử:
@Hwi_dg
@Catalunya
@Mr_zeroxxx

7. "Hot boi tái chanh kinh thế" (Thành viên đóng góp lớn nhất cho kênh Kinh tế, Tài chính, Doanh nghiệp, MBA,...)
Đề cử:
@Hungnguyen1402
@Taitran
@Tungdang
@TanNg

8. "Nhà máy gạch ngói"

9. "Phóng 2 viên thông tấn xã truyền mồm" (Thành viên đóng góp lớn nhất cho kênh Thời sự)

10. "Bô lão cống hiến"
@TanNg
@rongnamkiet
@baltimo

11. "Kỹ Mỹ Nghệ" ( (Thành viên đóng góp lớn nhất cho kênh Đẹp, Thời Trang)
@Achilles
@Mrzero_xxx

12. "Sòn sòn la sòn" (Thành viên đóng góp lớn nhất cho kênh Âm nhạc)
@Shimon
@Goldscors
@Mosaic
@summoner131

13. "Viên sáng mắt" (Thành viên đóng góp lớn nhất cho kênh Anh Em - Chị Em)
@Kanishi
@cuong205aTạm thời thế. Mời cả nhà đóng góp ý kiến để các hạng mục và đề cử thêm xôm tụ >:D<
4116 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi autumn1388 , khanhlinh8820 người nữa
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
LetItSnow
123nono
13 năm trước· Trả lời
saik
123nono
13 năm trước· Trả lời
phieu
123nono
13 năm trước· Trả lời
Lam_blue
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
cuong205a
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết