Avatar's 123fight

Ghi chép của 123fight

Cách vào Linkhay không qua Ming ( mà không bị làm phiền )

B1) Cài đặt Addon https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/adblock-plus/

B2) Đăng nhập vào linkhay qua linkhay.com/submit

B3) Xóa Submit để vào trang chủ của linkhay

B4) nếu còn hiện cái box Ming ID thif click chuột phải vào nó, chọn adblock, chọn block this ad...

Áp dụng cho FF, các trình duyệt khác chưa test :D

Lưu ý là khi đã cài Addon bà block thành công. Bạn luôn phải đăng nhập qua linkhay.com/submit

3968 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , Domino11 người nữa
s0ckBay
123nono
12 năm trước· Trả lời
tradaonline
123nono
12 năm trước· Trả lời
bree
123nono
12 năm trước· Trả lời
sean
123nono
12 năm trước· Trả lời
bree
123nono
12 năm trước· Trả lời
sean
123nono
12 năm trước· Trả lời
bree
123nono
12 năm trước· Trả lời
sinhzun
123nono
12 năm trước· Trả lời
kioaoa
123nono
12 năm trước· Trả lời
lyhap
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
MaiHoa
123nono
12 năm trước· Trả lời
babyskill
123nono
12 năm trước· Trả lời
hieuxyzbmt
123nono
12 năm trước· Trả lời
hoangphuongbao
123nono
12 năm trước· Trả lời
ThachPham
123nono
12 năm trước· Trả lời
ky0nguy3n
123nono
12 năm trước· Trả lời
Green_Fiddler
123nono
12 năm trước· Trả lời
CusiuvOz
123nono
12 năm trước· Trả lời
windsummoner
123nono
12 năm trước· Trả lời
sotaydulich
123nono
12 năm trước· Trả lời
toplinkhay
123nono
12 năm trước· Trả lời
SauDong
123nono
12 năm trước· Trả lời
bluelove
123nono
12 năm trước· Trả lời
curuagia
123nono
12 năm trước· Trả lời
tunggiang185
123nono
12 năm trước· Trả lời
ky0nguy3n
123nono
12 năm trước· Trả lời
sotaydulich
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết