Avatar's CoAiBiet

Ghi chép của CoAiBiet

Thống Kê Linkhay

1 - Script chạy từ 2 tuần trước nên hiện có một vài chi tiết không chính xác lắm (màu bi, comment, follower, link...) nhưng nói chung để có cái nhìn đại khái thì vẫn được.
2 - Định làm cho đẹp, mà không có thời gian nên đành chịu.
3 - Mà thật ra (2) cũng không quan trọng, vì làm chơi là chủ yếu.

0 - Đẹp trai nhất linkhay:

CoAiBiet. Tại sao ư? Vì anh thích liệt kê tên anh vào. U mad?

I - Bi tím:


II - Bi xanh dương:


III - Admin:


IV - Top 100 người có lượng follower đông nhất:


V - Top 100 người gởi link nhiều nhất:


VI - Top 100 người comment nhiều nhất:


VII - Những user 'đặc-biệt':


p/s: Em Xinh Trai:


Nhận xét ngắn:

1 - Linkhay lúc thịnh lúc suy. Nếu xem các thành viên bi tím, bi xanh dương như là những thành viên Tích cực/ Ưu tú 'thật-sự' thì sẽ thấy, lượng lớn những thành viên này xuất hiện theo từng đợt:
- Đợt đầu tiên (TaiTran, forty4vn, tradaonline, Slusho, Summoner...)
- Ngãng ra một thời gian, tới đợt tiếp theo, rất nhiều gái shinh (và hâm) (shochu, Mèo, chimsebeo, Krad, kingland...)
- Ngãng tiếp một thời gian, tới đợt user lứa sau tích cực (hwii, Snow, NewVegas, heli, Hungnguyen...)

Nếu cá nhân phải chia, một cách chính xác nhất thì thứ tự: The Bad --> The Good --> The Ugly ;) Bad ở đây hiểu theo nghĩa tích cực hé

2 - Top gởi link cho thấy một mặt khác khá thú vị của linkhay: quảng cáo & spam tin.

3 - Top follower, top comment cho thấy: 
Đe'o thấy gì, lười nghĩ quá.
4336 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
WaitingForAizu
123nono
13 năm trước· Trả lời
trocphunc
123nono
13 năm trước· Trả lời
menhmangmienman
123nono
13 năm trước· Trả lời
chovungtau
123nono
13 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Summoner131
123nono
13 năm trước· Trả lời
chuvantai
123nono
13 năm trước· Trả lời
SauDong
123nono
13 năm trước· Trả lời
SauDong
123nono
13 năm trước· Trả lời
Lemd
123nono
13 năm trước· Trả lời
MaiLan_MaiLan
123nono
13 năm trước· Trả lời
inthenowhere
123nono
13 năm trước· Trả lời
FcLomCom
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết