Avatar's NewVegas

Ghi chép của NewVegas

Mẹo đánh đề

Xác suất để con X không về trong ngày là 0.99.
Xác suất để đánh con X không ăn trong 2 ngày liên tiếp là 0.99^2 < 0.99
...
Xác suất để oánh con X không trúng trong 1 năm trời là 0.99^(365) = 0.025

Nếu bạn thấy một con nào đấy cả năm trời chưa về thì hãy oánh ngay lập tức, xác suất trượt chỉ là 2.5% thôi đấy. :)
4402 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
113114115
123nono
13 năm trước· Trả lời
No_die
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldensea80
123nono
13 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết