Avatar's phieu

Ghi chép của phieu

Mù Cang Chải hóe hóe

Đường

Đèo
Lìm Thái
Mù Cang Chải
09/09
3633 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , cncmobile15 người nữa
trandao
Đèo Cau Phạ, Tú Lệ, La Pán Tẩn
9 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
Ghi chép thiệt kỹ, về truyền kinh nghiệm với nha. Tháng sau tớ cũng theo cung đường này
9 năm trước· Trả lời
trandao
@phieu chụp đấy ạ. Nhìn đẹp quá
9 năm trước· Trả lời
phieu
@trandao đèo Khau Phạ chớ riêng đoạn Lìm Thái thì chỗ nào cũng đẹp hết á
9 năm trước· Trả lời
trandao
Đúng rồi là Khau Phạ. La Pán Tẩn đi lên 1 chút vào Dế Xu Phình ấy. Cũng đẹp lắm.
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết