Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

9 từ loại tiếng Anh qua một bài hát

Speak roughly to your little boy, {V, adv, prep, det, adj, N}
And beat him when he sneezes, {conj, V, pron, conj, pron, V}
He only does it to annoy, {pron, adv, V, pron, V}
Because he knows it teases. {conj, pron, V, pron, V}
Chorus {N}
"Wow, wow, wow!" {interj, interj, interj}

-Lewis Caroll, "Alice's Adventures in Wonderland"
3557 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake , TaySac1 người nữa
Hades13
Không có cái adj nào
9 năm trước· Trả lời
lyhap
little
9 năm trước· Trả lời
lyhap
roughly(adv) ghi nhầm là adj
9 năm trước· Trả lời
Hades13
à ừ, có cái little
9 năm trước· Trả lời
lyhap
fixed
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết