Avatar's springsmile85

Ghi chép của springsmile85

Life is too short...

Life's too short to hide under an umbrella during a summer shower.
Life's too short to walk side by side without holding hands.
Life's too short to answer "How are you?" with "Busy".
Life's too short to let "express lane" describe your life.
Life's too short to quit asking "what if...?"
Life's too short to stay inside on a rainy day.
Life's too short not to wish upon a star.

And Life's too short not to smile anyway... :) :) :)

http://cdnimg.visualizeus.com/thumbs/20/4b/smile,cute,motivational-204bb7f2b1f717d0b4390459ad466709_h.jpg


3328 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Cunbby , YunyNguyen6 người nữa
thich_khong
tiếng nước ngoài là thua dzòi, kg đọc đc
9 năm trước· Trả lời
lylienket
Although Life's too short to quit asking "what if...?, just smile and enjoy such beautiful life
9 năm trước· Trả lời
ThuanPH
ngày xưa học ngu nhất môn ngoại ngữ đấy
9 năm trước· Trả lời
NewVegas
if life is too short then make love, no war ...
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết