Avatar's NewVegas

Ghi chép của NewVegas

Thơ song ngữ. :D

Thơ tiếng Việt:

Em ơi chớ vội bồn chồn
Đến năm mười sáu chân ... ồn mọc lông.
Mười bảy chỗ có chỗ không
Đến năm mười tám thì lông đầy rừng.


Dịch sang tiếng Anh:

Baby do not worry
Six-teen you have p**** grows hair.
Seven-teen, bit and fair
Eigh-teen you should take care Jungle!

(Sưu tầm trên mạng)
4436 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi VuonChuoi , rongnamkiet5 người nữa
manhoa12
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
WaitingForAizu
123nono
13 năm trước· Trả lời
NewVegas
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết