Avatar's xemchoithoi

Ghi chép của xemchoithoi

Account bị lỗi, admin fix dùm.

Nhờ admin kiểm tra và sửa lỗi dùm, account này bị lỗi không bấm Hot hay loan tin được, mỗi lần bấm thì xuất hiện " đang xử lý vote tin"

Cám ơn!
4186 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , thich_khong
Website liên kết