Avatar's gaidephapdan

Ghi chép của gaidephapdan

Nhìn đểu tao hả =))

 -Mày nhìn đểu tao hả? 
-Dạ đâu có,mắt e lé. 
-Mày cười đểu tao hả?

Dạ đâu có,miệng e méo.Vậy thì tao oánh mày cái tội xấu xí mà thích gây chú ý

3872 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết