Avatar's Krad

Ghi chép của Krad

Vậy nên hãy suy nghĩ trước khi buông tay nhé đàn ông =.=

Phụ nữ nên biết

đối với một người đàn ông thì không có cái gì có thể giữ họ lại được. Công việc, gia đình, con cái, … sẽ chả là gì. Có thể chỉ vì một biến cố mà thoắt một cái bỏ tất lại sau lưng.

Đàn ông nên hiểu 

Có những người phụ nữ  chúng ta đang ôm trong tay, nếu buông tay ra, có khi cô ta rơi xuống vực thẳm không đáy. Chỉ là một cái buông tay nhưng là một cú đẩy làm trượt ngã con người ta mãi mãi.

via  5Xu 

4189 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bai_tu_long , TusHai2 người nữa
KISS6789
123nono
13 năm trước· Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
KISS6789
123nono
13 năm trước · Trả lời
kunboi256
123nono
13 năm trước · Trả lời
SuperSliver
123nono
13 năm trước · Trả lời
Website liên kết