Avatar's Krad

Ghi chép của Krad

Vậy nên hãy suy nghĩ trước khi buông tay nhé đàn ông =.=

Phụ nữ nên biết

đối với một người đàn ông thì không có cái gì có thể giữ họ lại được. Công việc, gia đình, con cái, … sẽ chả là gì. Có thể chỉ vì một biến cố mà thoắt một cái bỏ tất lại sau lưng.

Đàn ông nên hiểu 

Có những người phụ nữ  chúng ta đang ôm trong tay, nếu buông tay ra, có khi cô ta rơi xuống vực thẳm không đáy. Chỉ là một cái buông tay nhưng là một cú đẩy làm trượt ngã con người ta mãi mãi.

via  5Xu 

3051 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bai_tu_long , TusHai2 người nữa
KISS6789
"đối với một người đàn ông"
may là chỉ có 1 thằng như vầy
8 năm trước· Trả lời
KISS6789
@KISS6789 Một thằng là thằng nào? Là tao hay là mài?
3 năm trước · Trả lời
KISS6789
@KISS6789 Vâng, là tao chứ k phải là mài đâu nhá.
3 năm trước · Trả lời
KISS6789
@KISS6789 Nhưng mài là thằng nào?
3 năm trước · Trả lời
KISS6789
@KISS6789 Tao là mài đó thằng vừa ngu vừa lú.
3 năm trước · Trả lời
KISS6789
@KISS6789 À vâng, tao lại lạy mài.
3 năm trước · Trả lời
KISS6789
@KISS6789 Sao mài lại lạy tao?
3 năm trước · Trả lời
KISS6789
@KISS6789 Tao thích. Được chưa?
3 năm trước · Trả lời
KISS6789
@KISS6789 Ừ vậy mài cứ lạy, tao đi ngủ.
3 năm trước · Trả lời
kunboi256
@kiss6789 wth is going on?
3 năm trước · Trả lời
SuperSliver
@kunboi256 Đỉnh cao tự kỷ
3 năm trước · Trả lời
Website liên kết