Avatar's law

Ghi chép của law

Là sao ta???

bữa trước có gửi cái link và source là đây


bữa sau thấy có bạn @satthuvl gửi link nhưng source nó là zầy


có ai biết tại sao giải thích dùm mình cái :|
4015 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi satthuvl
CoAiBiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
law
law
123nono
12 năm trước· Trả lời
CoAiBiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
myxuan
123nono
12 năm trước· Trả lời
Kid_Rose
123nono
12 năm trước· Trả lời
Kid_Rose
123nono
12 năm trước· Trả lời
satthuvl
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết