Avatar's myxuan

Ghi chép của myxuan

Văn Hóa Truyền Thống Ngày Càng Bị Lãng Quên... Buồn Thay !

  ==ÔNG ĐỒ==

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ 
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay".

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu? 
Giấy đỏ buồn không thắm; 
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy, 
Qua đường không ai hay. 
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài giời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở, 
Không thấy ông đồ xưa. 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ?

(Vũ Đình Liên)
3416 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , conechKrongNo1 người nữa
myxuan
Giờ đọc lại bài này vẫn thấy xúc động, haizzz ....
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?"
9 năm trước· Trả lời
chicken09
bây h tết ở Văn Miếu ông nhiều ông đồ xôm lắm mà, có cả bà đò nữa,
9 năm trước· Trả lời
myxuan
Hứ, X có thấy đâu, văn miếu chưa đến bao giờ nên ko biết, tóm lại bây giờ ít lắm, chẳng còn mấy người nữa,,,,,Buồn
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết