Avatar's longch2

Ghi chép của longch2

buồn cười tụt cả rốn.

Cán bộ kế hoạch hóa ng Kinh gặp vợ chồng A Pó:
“Nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng ng Kinh.”
A Pó bảo vợ:
- tối đến nhà thằng giáo ng Kinh xem nó “ấy” vợ nó thế nào mà bảo mình ko bằng.Tối đến, A Pó cùng vợ đến rình. Vợ ngượng ko dám nhìn, A Pó bảo: “Để ông xem” 5 phút sau, A Pó xuống, mắt xanh mét, chân tay lẩy bẩy, rỉ tai vợ:" tao k bắt chước bọn ng Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm”....
3571 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết