Avatar's leonking

Ghi chép của leonking

chú cuội

Chú cuội ngồi gốc cây đa, 
Nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga, 
Hằng Nga chẳng nói chẳng la, 
Chú cuội được thể sờ ba bốn lần 
Chú cuội tần mẩn tần mần 
Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia!
Có thế mà chú đã mê,
Lên cao tí nữa còn phê gấp mười... :))
3687 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi 8509 , heli2412
Website liên kết