Avatar's leonking

Ghi chép của leonking

thật không ????????

Dù người mà bạn đã yêu, có làm bạn tổn thương hay lòng vương đầy nước mắt. Thì hãy nhớ rằng......Người ta chỉ cảm thấy thực sự hối hận vì không yêu bạn đủ nhiều để giữ được bạn. Chứ đừng hối hận vì đã yêu người đó mà họ vẫn không ở lại bên cạnh ta....... :D
3684 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi heli2412
Website liên kết