Avatar's phuoctienb

Ghi chép của phuoctienb

12 trang web lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí tốt nhất.VÀ http://danhbahosting.com/


http://phuoctienb.violet.vn/entry/show/entry_id/5946110

 

12 trang web lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí tốt nhất

1. IDrive

Dung lượng sao lưu miễn phí : (2+10) GB

2. Mozy

Dung lượng sao lưu miễn phí : 2 GB

3. SkyDrive

Dung lượng sao lưu miễn phí : 25 GB + Dễ chia sẻ

4. FileDen

Dung lượng sao lưu miễn phí : 1 GB + Có đường link trực tuyến

5. Humyo

Dung lượng sao lưu miễn phí : 10 GB

6. OpenDrive

Dung lượng sao lưu miễn phí : 5 GB

7. MyOtherDrive

Dung lượng sao lưu miễn phí : 2 GB

8. FlipDrive

Dung lượng sao lưu miễn phí : 1 GB

9. FilesAnyWhere

Dung lượng sao lưu miễn phí : 1 GB

10. ElephantDrive

Dung lượng sao lưu miễn phí : 2 GB

11. Spideroak

Dung lượng sao lưu miễn phí : 2 GB

12. Dmailer

Dung lượng sao lưu miễn phí : 2 GB 

 http://x10hosting.com/

 http://www.000webhost.com/

http://www.atspace.com/

http://www.awardspace.com/

http://byethost.com/index.php/free-hosting

http://www.zymic.com/free-web-hosting/

http://www.freewebhostingarea.com/

http://www.xtreemhost.com/plans/

http://www.000space.com/

http://www.host-ed.net/

http://www.freehostia.com/

http://summerhost.info/index.php 

http://www.yola.com http://www.heliohost.org/home/features

http://www.50webs.com/

http://zoka.cc/ 

 http://5gigs.net/ 

http://gofreeserve.com

http://20x.cc/

 http://freehostingnoads.net

http://www.001webs.com/

 http://secure.oni.cc/

 http://www.frihost.com/

 http://www.freehosting.com/

 http://www.110.com/

 http://www.t35.com/web-hosting/ http://www.doteasy.com/

http://www.webng.com/

http://mister.net/

http://runhosting.com/

 http://vlexofree.com/ 

 http://www.ohost.de/

http://www.host1free.com/

 http://www.my3.com/

 http://profusehost.net/

http://0000free.com/

http://www.yourfreehosting.net/index.jsp

 http://www.100webspace.com/web-hosting/ http://www.freeweb7.com/

 http://www.funpic.org/

 http://www.50megs.com/

http://www.astahost.com/

http://www.1asphost.com/

http://www.nofeehost.com/

http://www.website.org/Nguồn Nguyễn Hùngst: http://phuoctienb.violet.vn/entry/show/entry_id/5946110#ixzz1VhXMaAtQ
4418 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết