Avatar's vnsm

Ghi chép của vnsm

Mùa Thu

Trời đã chuyển sang Lập Thu rồi mà sao vẫn nắng nóng thế nhỉ? Vàng cũng nóng quá! Thứ gì cũng nóng! Riêng thu nhập của ta chẳng nóng lên tí nào, trái lại còn lạnh nữa! Buồn!
4422 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết