Avatar's vivian2201

Ghi chép của vivian2201

Sinh viên

Sinh viên năm t1: ngủ dậy vào đúng giờ vào học, chưa có xe máy, lạch bạch chạy ra bắt xe ôm tới trường :D

Sinh viên năm t5: ngủ dậy khi còn 5p nữa là vào học, có xe máy, trùm chăn ngủ tiếp :))

Xuống cấp thật :">

p/s: dạo ni đến lớp toàn nghe thầy cô ra rả câu " bs đến cố rồi đấy", ớn thật đó :-ss [ mà có khi đến Nhân trung rồi chơ nỏ phải cổ nựa mô :((((((]
4494 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
vivian2201
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
vivian2201
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
vivian2201
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết