Avatar's S_Chjn

Ghi chép của S_Chjn

Bóng Bóng Bóng

2 ngày đá 2 trận, tha hồ lên gân lên cốt cho các bác :D

Thời gian : 20h30 ( 8 rưỡi tối) thứ 4 ngày 17/08/2011

Địa điểm: Sân phòng không ( Sân đất) cạnh sân Viettel

"*chú ý: Sân lần trc đá với Ham chơi"

Anh em cố gắng đi đầy đủ nhé :D
4424 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi rhonelion , h2o2 người nữa
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
13 năm trước· Trả lời
caotodepzai
123nono
13 năm trước· Trả lời
Neverland
123nono
13 năm trước· Trả lời
tuanthuanhien
123nono
13 năm trước· Trả lời
tuanthuanhien
123nono
13 năm trước· Trả lời
tuanthuanhien
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết