Avatar's IceNguyen

Ghi chép của IceNguyen

Công việc nặng nhọc chả mấy khi được đánh giá đúng mức.

Khi một phụ nữ có bầu, tất cả bạn bè của cô ta thể nào cũng chạm vào bụng và bảo: "Chúc mừng nhé!". Nhưng chả có ai chạm vào "cái ấy" của người đàn ông là tác giả của cái bụng đó và bảo "Làm tốt lắm." :|
3685 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Hara , hipha5 người nữa
haithanhhcmpt
Gan quá! Gan quá!
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết