Avatar's tintuc777

Ghi chép của tintuc777

Bị chặn gửi tin, bị chặn loan tin, giờ như người khuyết tật, hức :(

Đồng nghiệp mà chém nhau dữ quá. 
2983 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt
xuanthucit
Gì mà chặn dữ thế.
8 năm trước· Trả lời
tintuc777
thế mới đau, cùng c.ty với nhau mà làm thế đấy, hơn cả Bao Chửng
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết