Avatar's envilam

Ghi chép của envilam

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc tự động nước thải này có 3 phần chính, gồm:

1. Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước tại hiện trường
2. Hệ thống truyền dẫn dữ liệu
3. Hệ thống giám sát tại trung tâm.

Thay vì kiểm tra định kỳ như trước đây, hệ thống này có thể kiểm soát chất lượng nước một cách liên tục, thu thập và phân tích dữ liệu cho ra kết quả ngay lập tức.

3758 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết