Avatar's vnsm

Ghi chép của vnsm

Bệnh!

Mấy nay bệnh - con bà nó nằm mỏi đến nỗi mở máy tính ra cũng ko nổi! Nay đỡ đỡ, vung phím chém gió tiếp :))
4456 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos
Grarandos
123nono
13 năm trước· Trả lời
vnsm
123nono
13 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
13 năm trước· Trả lời
vnsm
123nono
13 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết