Avatar's no_fear

Ghi chép của no_fear

Điểm trừ của Google Plus

Theo cá nhân mình khi sử dụng Google Plus có 2 điểm trừ.
- Tài khoản không có (chưa có?) activity --> Không biết được xu hướng của circle. Vào facebook hơn 1 nửa nội dung đọc là từ những nội dung bạn bè mình like.
- Tính năng chia sẻ yếu hơn loan tin của linkhay. Loan tin dễ tạo cộng đồng hơn là chia sẻ.
3310 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi knt , conechKrongNo2 người nữa
no_fear
Vẫn hi vọng Google Plus sẽ tích hợp thực sự các dịch vụ bên ngoài của Google vào. Nền tảng hiện tại đang thiếu Event, Group.
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết