Avatar's ITcat

Ghi chép của ITcat

Phải có chế tài để xử lý ngôn ngữ mạng, báo mạng và diễn đàn.


Mình biết, mình không thể nào làm giàu nhờ báo mạng được cho đến khi chịu được những ngôn từ khủng khiếp như thế. Không thể chấp nhận được
4229 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết