Avatar's hai_anh_dao

Ghi chép của hai_anh_dao

linh thú của ai vào nhận

3761 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi GreenT , littlefox124 người nữa
Nhat_Minh_Dang
11 con kia đều là giai, sao có mỗi con rắn là con gái?
10 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
tớ chịu,à trọng nam khinh nữ
10 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
mọi xấu xa dồn lên hết phụ nữ nên trông "Tỵ"kinh hồn như thế kia
10 năm trước· Trả lời
rhonelion
ôi lão trư
10 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
Con rắn nhìn như bị bóp vếu từ phía sau
10 năm trước· Trả lời
tetthi
chắc mình là con rắn, tuổi rắn :S
10 năm trước· Trả lời
HuongLai
mình con ngọ
10 năm trước· Trả lời
ntvim88
Rồng ko có cánh, ứ phải là rồng
10 năm trước· Trả lời
littlefox12
ngựa mà nó cứ tua tủa như nhím thế kia
10 năm trước· Trả lời
Nhat_Minh_Dang
Con chuột nhỏ mà thích chứng tỏ à.
10 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
@nhat_minh_dang có giỏi thử thay thế xem nào
10 năm trước· Trả lời
Nhat_Minh_Dang
Không phải linh thú của mình, kệ.
10 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
thế ông là "con" nào hả@nhat_minh_dang
10 năm trước· Trả lời
Majin_Tensei
thiếu Tuất rồi
10 năm trước· Trả lời
Zenicy
@ntvim88 Rồng Á ko có cánh ông ơi =.=!
10 năm trước· Trả lời
Azerty
Nhìn con rắn ghê vđ
10 năm trước· Trả lời
ntvim88
Phong cách đồ họa này giống của phương Tây á
10 năm trước· Trả lời
n0bjt4
thiếu con lợn ?????
10 năm trước· Trả lời
Zenicy
@ntvim88 như này mà kêu phong cách đồ hoạ phương Tây @_@
10 năm trước· Trả lời
ntvim88
thấy giống thì nói giống thui, người ngoài ngành, xin chém nhẹ tay _._!
10 năm trước· Trả lời
chuvantai
Mèo xấu thế
Mà cái này ai vẽ ấy nhỉ,
Chắc ko phải khựa vì bên đó ko Mèo
10 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
chắc ko phải khựa rùi,vì chúng nó có thỏ chứ ko phải mèo
10 năm trước· Trả lời
ChjPheo
tác giả tinh ý ghê,chỉ có rắn là gái=đẹp nhưng rất độc
10 năm trước· Trả lời
L__I__N__K
Mình tuổi rắn nhưng là là zai
10 năm trước· Trả lời
Lemd
@ntvim88 rồng có cánh là rồng phương Tây rồng không có cánh là rồng phương Đông
nhưng mà công nhận con trên kia nhìn như con cá sấu
10 năm trước· Trả lời
raicoi2006
thiếu con chó của em ><
10 năm trước· Trả lời
ttcttc
thấy vẽ con dê đẹp nhất
10 năm trước· Trả lời
binhseu
Nhìn con ngựa xong chỉ muốn con dê cho phát trùy vào mặt
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết