Avatar's hai_anh_dao

Ghi chép của hai_anh_dao

linh thú của ai vào nhận

3494 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi GreenT , littlefox124 người nữa
Nhat_Minh_Dang
11 con kia đều là giai, sao có mỗi con rắn là con gái?
9 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
tớ chịu,à trọng nam khinh nữ
9 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
mọi xấu xa dồn lên hết phụ nữ nên trông "Tỵ"kinh hồn như thế kia
9 năm trước· Trả lời
rhonelion
ôi lão trư
9 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
Con rắn nhìn như bị bóp vếu từ phía sau
9 năm trước· Trả lời
tetthi
chắc mình là con rắn, tuổi rắn :S
9 năm trước· Trả lời
HuongLai
mình con ngọ
9 năm trước· Trả lời
ntvim88
Rồng ko có cánh, ứ phải là rồng
9 năm trước· Trả lời
littlefox12
ngựa mà nó cứ tua tủa như nhím thế kia
9 năm trước· Trả lời
Nhat_Minh_Dang
Con chuột nhỏ mà thích chứng tỏ à.
9 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
@nhat_minh_dang có giỏi thử thay thế xem nào
9 năm trước· Trả lời
Nhat_Minh_Dang
Không phải linh thú của mình, kệ.
9 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
thế ông là "con" nào hả@nhat_minh_dang
9 năm trước· Trả lời
Majin_Tensei
thiếu Tuất rồi
9 năm trước· Trả lời
Zenicy
@ntvim88 Rồng Á ko có cánh ông ơi =.=!
9 năm trước· Trả lời
Azerty
Nhìn con rắn ghê vđ
9 năm trước· Trả lời
ntvim88
Phong cách đồ họa này giống của phương Tây á
9 năm trước· Trả lời
n0bjt4
thiếu con lợn ?????
9 năm trước· Trả lời
Zenicy
@ntvim88 như này mà kêu phong cách đồ hoạ phương Tây @_@
9 năm trước· Trả lời
ntvim88
thấy giống thì nói giống thui, người ngoài ngành, xin chém nhẹ tay _._!
9 năm trước· Trả lời
chuvantai
Mèo xấu thế
Mà cái này ai vẽ ấy nhỉ,
Chắc ko phải khựa vì bên đó ko Mèo
9 năm trước· Trả lời
hai_anh_dao
chắc ko phải khựa rùi,vì chúng nó có thỏ chứ ko phải mèo
9 năm trước· Trả lời
ChjPheo
tác giả tinh ý ghê,chỉ có rắn là gái=đẹp nhưng rất độc
9 năm trước· Trả lời
L__I__N__K
Mình tuổi rắn nhưng là là zai
9 năm trước· Trả lời
Lemd
@ntvim88 rồng có cánh là rồng phương Tây rồng không có cánh là rồng phương Đông
nhưng mà công nhận con trên kia nhìn như con cá sấu
9 năm trước· Trả lời
raicoi2006
thiếu con chó của em ><
9 năm trước· Trả lời
ttcttc
thấy vẽ con dê đẹp nhất
9 năm trước· Trả lời
binhseu
Nhìn con ngựa xong chỉ muốn con dê cho phát trùy vào mặt
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết