Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

Tung Của và 36 kế

Sau hai tuần dõi theo anh Ba Trung Quốc quấy rối Biển Đông, lật lại 36 chước trong Binh pháp Tôn Tử, đây ngu dân cũng xin mạn đàm một vài điều vậy.

1. Minh tri cố muội: Biết rõ biển là biển của mày nhưng tao giả đò như không biết rồi tao lao vào tả xung hữu đột.

2. Phản khách vi chủ: Vào nhà mày rồi tao coi như nhà tao, tao thích đập là tao đập làm gì tao. Đã là nhà tao thì tụi mày phải liệu hồn mà hợp tác thì tao tha, không tao đập cho vỡ mồm.

3. Vô trung sinh hữu: Phải quấy rối thì tao mới có cớ để mà oánh mà chiếm mà làm bá chủ chứ, hai za.

4. Di thể giá họa: tao lao vào oánh mày rồi tao đổ hô mày oánh tao, đố biết thằng lào oánh thằng lào.

5. Chỉ tang mạ hòe: tao đập một thằng thôi cho mấy thằng khác xanh mày tìm mặt.

6. Phao bác dẫn ngọc: tao dùng mấy con tàu quèn thí mạng cùi để thu được cả cái biển Đông thì lời bỏ xừ, cái này gọi là tao thả con tép rồi tao bắt con tôm.

7. Phủ để trừ tân: tao giả đò tao hợp tác để thăm dò tụi mày phản ứng ra sao rồi tao tính tiếp.

8. Khích tướng kế: tao đập mày hết lần này tới lần khác coi tụi mày nhịn được tới chừng nào.

9. Hư trương thanh thế: Tao tập trận cho tụi mày thấy tao mạnh như thế nào, loe ngoe là tao đập chết.

10. Liên hoàn kế: tao liên tục sử dụng các kế trên, cỡ nào tao cũng chơi hết miễn sao của mày thành của tao là được, hehehe.

Ngu dân chỉ biết có vậy. Rốt cục là vậy. Nên xin ngừng lại tại đây cũng là vậy đó.

Bạch Hổ


4134 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lemd , GreenT2 người nữa
Website liên kết