Avatar's kenttran

Ghi chép của kenttran

Năm nay có những điều kỳ lạ

Năm nay có những điều kỳ lạ mà chúng ta chỉ thấy 1 lần trong đời:

Lịch tháng Bảy, 2011

CN

 Hai

Ba

Năm 

Sáu

Bảy

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

Năm nay tháng Bảy có 5 ngày thứ Saú, 5 ngày thứ Bảy và 5 ngày Chủ Nhật. Điều naỳ chỉ xuất hiện một lần trong 823 năm.
Khá ly kỳ phaỉ không? Đọc tiếp chơi

Năm nay có những ngaỳ rất đặc biệt 

1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11

Và thêm không kém phần ly kỳ nưã như sau...
 

 

Lấy hai con số cuối cùng cuả năm sinh cuả bạn (ví dụ sinh năm 1980 thì lấy số 80) cọng với số tuối cuả bạn năm nay (sinh 1980 thì năm nay là 31 tuổi) 
Kết quả sẽ luôn luôn là 111 cho tất cả mọi người trên thế giới. (80+31=111)

4197 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết