Avatar's s0ckBay

Ghi chép của s0ckBay

Thông minh, mạnh mẽ và ngu ngốc!

 Ai là kẻ thông minh? Ai là kẻ mạnh mẽ? Ai là kẻ ngu ngốc? Và ai là kẻ may mắn?

 * Kẻ thông minh là kẻ biết không phải lúc nào mình cũng thông minh và mạnh mẽ.

 * Kẻ mạnh mẽ là kẻ dám chiến đấu với những sai lầm của chính bản thân mình để thay đổi.

 * Kẻ ngu ngốc là kẻ bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn.

 * Ai cũng đã từng là kẻ may mắn và cũng từng là kẻ xui xẻo.

 * Không có kẻ thông minh nhất, cũng không có kẻ mạnh mẽ nhất.

 * Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ mất đi niềm tin ở chính bản thân mình vì nghĩ rằng mình không thể trở thành một kẻ thông minh và mạnh mẽ.

* Kẻ may mắn nhất trong cuộc đời là kẻ được sống giữa vòng tay bè bạn.

 * Hạnh phúc là điều không phải ai cũng cảm nhận được.

3599 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết