Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

Những câu nói nổi tiếng của các vị Anh hùng - Danh nhân Đất Việt

Link: http://linkhay.com/nhung-cau-noi-noi-tieng-cua-cac-vi-anh-hung-danh-nhan-dat-viet/437921

Bà Triệu: Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kìnhbiển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!

Lý Thường Kiệt:

Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.


Tô Hiến Thành: Nếu chọn người hầu hạ tôi xin chọn ông Vũ Tán Đường, còn nếu chọn người giúp việc nước tôi xin chọn ông Trần Trung Tá. 


Trần Thủ Độ: Đầu tôi chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo.

Trần Hưng Đạo: "Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã"

Trần Bình Trọng: Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.


Trần Quốc Toản: Phá cường địch, báo hoàng ân (Phá giặc mạnh đền ơn vua) 


Trần Nhân Tông:

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng 


Đặng Dung:

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỉ độ Long Tuyền đ** nguyệt ma
(Bạc đầu thù nước còn chưa trả
Mấy độ mài gươm bóng nguyệt tà) 


Nguyễn Cảnh Dị: Chính ta muốn giết mày. (thét vào mặt Trương Phụ khi bị quân Minh bắt sống cùng Đặng Dung và vua Trần Quý Khoáng). 


Nguyễn Phi Khanh: Chưa trả thù nhà, đền nợ nước/Làm sao cho xứng mặt nam nhi ?

Nguyễn Trãi: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 


Nguyễn Huệ: Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. 


Bùi Thị Xuân: Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù.

Nguyễn Trung Trực: Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì người Nam mới hết đánh Tây. 


Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông (Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp tức Kí con...): Việt Nam vạn tuế (Việt Nam muôn năm).

Hồ Chí Minh: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.


Ghi nguồn Linkhay khi trích dẫn lại

4140 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Wjndjolie , bishop9 người nữa
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
Yan87
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrmoovn
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
123nono
12 năm trước· Trả lời
DuyTim
123nono
12 năm trước· Trả lời
DuyTim
123nono
12 năm trước· Trả lời
ivyworm19
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrmoovn
123nono
12 năm trước· Trả lời
Wjndjolie
123nono
12 năm trước· Trả lời
Rik
Rik
123nono
12 năm trước· Trả lời
lenhhodaihiep
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết