Avatar's minhquangland

Ghi chép của minhquangland

Lạy cả nón các loại "báo cáo thị trường bất động sản"!

ở Việt Nam người ta đang đua nhau làm báo cáo, ấy là báo cáo thị trường BĐS. Song báo cáo BĐS làm ra càng nhiều, nhà đầu tư càng khủng hoảng, mất phương hướng, trong khi thị trường BĐS càng thêm rối và thêm nguy cơ rơi xuống vực sâu!
http://www.minhquangland.com/Lay-ca-non-cac-loai-bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-.vhtm
3398 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết